ویزای مسافرتی مجارستان را که همان ویزای شنگن است برای اشخاصی صادر می کنند که قصد بازدید از اقوام خود، مناطق زیبای این کشور یا نمایشگاه های جذاب آن را دارند. البته اخذ ویزای مسافرتی کشورهایی مانند مجارستان که در حوزهشنگن اروپا قرار دارند کاری دشوار است و نیاز به مدارک فراوان دارد. کشور مجارستان و مشخصا شهر بوداپست به عنوان پایتخت آن از قدیمی ترین کشورهای تاریخی اروپا است. بناها و کلیساهای فراوان این کشور سالانه محل بازدید گردشگران فراوانی است. اعتبار ویزای توریستی مجارستان 90 روز است و دارندگان آن می توانند در این مدت در کل حوزه شنگن آمد و شد قانونی داشته باشند به شرط آنکه در روز نخست حتما از کشور مجارستان وارد این منطقه شده باشند.