برای شهروندان غیر اروپایی که قصد سفر به سوئد و بازدید از کشورهای اسکاندیناوی یا سایر کشورهای حوزه شنگن را دارند، اخذ ویزای مسافرتی سوئد الزامی است. این ویزا که نوعی از ویزای شنگن محسوب می شود برای اشخاصی که به قصد بازدید از اقوام و آشنایان اقدام می کنند صادر می شود تا بدین جهت بتوانند راه ورود خود را به کشور سوئد در کوتاه مدت باز نمایند. معمولا این ویزا را به صورت یکبار ورود صادر می کنند و به خاطر اینکه سوئد در حوزه شنگن قرار دارد ویزای مسافرتی یا ویزیتوری آن از ارزش بالایی برخوردار است. قاعدتا با اخذ این ویزا دارندگان آن حتی می توانند از باقی کشورهای حاضر در منطقه شنگن نیز در مدت اعتبار ویزا بازدید نمایند.