ویزای مسافرتی ترکیه تا به امروز طبق توافق دو جانبه ایی که بین دولت ایران و ترکیه انجام گرفته برای سفر به این کشور به مدت 90 روز برای ایرانیان نیاز نمی باشد. برای ورود به این کشور با هدف توریستی، تنها ارائه 1 پاسپورت معتبر کفایت می کند. برای ملیت هایی که با کشور ترکیه لغو روادید نیستند، اخذ ویزای مسافرتی ترکیه الزامی می باشد. یکی از مواردی که در اخذ ویزای توریستی ترکیه لازم به ذکر است که افراد خارجی با داشتن این نوع ویزا در این کشور از حق کار، تحصیل و خرید و فروش برخوردار نیستند. هزینه اخذ این ویزا تقریبا 20$ (دلار) است و بهتر است حدودا 48 ساعت قبل از زمان سفر، درخواست ویزا انجام گیرد.