ویزای مسافرتی آذربایجان برای افرادی مناسب است که قصد دارند به عنوان توریست یا گردشگر از این کشور زیبا به مدت کوتاهی بازدید نمایند. مدت اعتباری که برای ویزای مسافرتی آذربایجان صادر می شود در حدود 3 ماه خواهد بود. لذا بیشتر از این مدت با ویزای توریستی امکان حضور در این کشور وجود ندارد. همچنین با این ویزا امکان کار یا تحصیل نیز وجود نخواهد داشت. از شهرهای مهم و زیبای کشور آذربایجان می توان شهرهایی چون باکو، نخجوان، لریک، شیروان، قوبا و شکی را نام برد هریک دیدنی ها و جاذبه های خاص خود را دارد. شهر باکو نیز به عنوان پایتخت آذربایجان مهمترین شهر این کشور محسوب می شود.