مهاجرت تحصیلی به هلند در چند مقطع کارشناسی، تاپ آپ، کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین کورس ها و فرصت های مطالعاتی صورت می‌پذیرد. دوره های تاپ آپ در بردارنده دروس سال آخر کارشناسی هستند. مهاجرت به منظور تحصیل در کشور هلند رایگان نیست به همین دلیل افراد برای تحصیل در این کشور دو راه پیش رو دارند یا از طریق اثبات توانمندی های خود براساس پیشینه مطالعاتی و رزومه اقدام به گرفتن بورسیه تحصیلی کنند و یا از کشور مبدا اقدام به پرداخت هزینه تحصیل نمایند. هزینه تحصیل بسته به مقطع انتخابی، رشته مورد نظر و شهر محل تحصیل متغیر است. دانشجویان در زمان تحصیل بسته به رشته تحصیلی اجاره کار دارند.