برای بررسی دقیق شرایط مکزیک در گام نخست باید هزینه های زندگی در این کشور را شناخت و برای این منظور باید مزایا و معایب زندگی در این کشور را دانست. هزینه تحصیل در مکزیک نسبتا پائین است و مسافرت به آن، هزینه بسیار پایینی دارد. در مقابل این مزیت ها، معایب کشور مکزیک امنیت نسبتا پایین آن است. در ضمن زبان مکزیکی زبان سختی است و شرایط تسلط به آن، کار مهاجران به این کشور را دشوار خواهد کرد. قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر 23،757.54MXN (پزو) و در بخش های خارج از مرکز 15،362.43MXN (پزو) است.