شرایط قطر به عنوان کشوری که در حوزه خلیج فارس است از نظر امور مهاجرتی کمی متفاوت تر از دیگر کشورهای دنیاست و متقاضیان پیش از اقدام باید از آن آگاه باشند. این کشور به عنوان کشوری نفت خیز از ثروت بسیاری بهره می برد که از نکات جذاب برای افرادی است که به کسب درآمد و حقوق بالا می اندیشند. شرایط قطر در حال حاضر با توجه به اینکه جام جهانی فوتبال را در پیش رو دارد در رشته های صنعتی بازار کار خوبی دارد. به همین خاطر مهندسین بسیاری هستند که خواهان مهاجرت کاری به این کشور هستند. البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که هزینه زندگی در قطر کم نیست اما به نسبت درآمد افراد نیز بالا است بطوریکه میانگین درآمد در قطر ماهیانه 16259 ریال قطر در ماه خواهد بود. در صورتی که هزینه زندگی در ماه 9158 ریال است.