شرایط صربستان از نظر هزینه زندگی برای مهاجران همیشه درصدر سوالات مهاجرتی قرار می گیرد و از آن جایی که مردمانی شاد و دلسوز و مهربانی دارد. در بحث هزینه ها باید اشاره کرد که قطعا هزینه زندگی در بلگراد (پایتخت صربستان) بسیار بیشتر از بخش های دیگر است. البته که میزان هزینه های زندگی هر فردی بسته به سبک زندگی او متفاوت خواهد بود اما به طور میانگین قابلیت تخمین زدن دارد. در میان هزینه های زندگی، میزان هزینه خوراک جزو هزینه های مهمی است که قابل چشم پوشی هم نیست. به طور مثال هزینه 1 وعده غذا در رستورانی متوسط برای 1 نفر 600.00RSD (دینارصربستان)، همین وعده بری 2 نفر 2.500.00 RSD (دینارصربستان) است. هزینه اجاره مسکن که جزو مهمترین هزینه ها برای مهاجران محسوب می گردد با درنظر گرفتن شرایط بین 21.600.65 تا 37.934.37RSD (دینار صربستان) است.