شرایط موناکو و هزینه های زندگی در این شبه جزیره بسیار کوچک در جنوب کشور فرانسه، به طرز قابل توجهی بالا است بطوریکه زندگی در موناکو، فقط مناسب ثروتمندان است! موناکو گران ترین کشور جهان است و شاخص هزینه زندگی در این کشور عدد 101.09 است. اگر هزینه اجاره منزل در کانادا، آلمان و استرالیا را به ترتیب 846€ (یورو)، 721€ (یورو)، و 1026€ (یورو) در نظر بگیریم، هزینه ماهانه اجاره منزل در کشور موناکو بالغ بر 2600€ (یورو) است، یعنی حدودا سه برابر آلمان و کانادا، و 2 برابر استرالیا.

شرایط موناکو از نظر درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی (GDP) با US$153,177 (دلار)، دومین کشور جهان است. سرانه سهم قدرت خرید در موناکو $132,571 (دلار) و سرانه GNI حدود $183,150 (دلار) است. حداقل هزینه غذایی توصیه شده (2400 کالری با انواع غذاهای غربی) حدود 304€ (یورو) و حداقل هزینه غذایی توصیه شده (2400 کالری با انواع غذاهای آسیایی) در حدود 229€ (یورو) می باشد.