هزینه ها و شرایط انگلستان، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بالاتر است اما از سوی دیگ میزان درآمدهای مردم این کشور نیز، بالاتر است. بنابراین بین درآمد و هزینه، توازنی برقرار است. در واقع سطح بسیار بالای زندگی در کشور انگلستان، به صرف هزینه های زیاد می ارزد. هزینه های مربوط به غذا، حمل و نقل، اوقات فراغت، و مهم تر از همه هزینه مسکن، مهم ترین محورهای مربوط به هزینه های زندگی در کشور انگلستان است. در سال 2020 شهر لندن دهمین شهر گران جهان لقب گرفته است. شرایط انگلستان در سال های گذشته به گونه ای بوده است که مهاجرت به این کشور را کمی دشوار کرده است.