در میان کشور های اروپایی عضو شنگن شرایط اسپانیا در زمینه هزینه های زندگی و تحصیل مناسب ‌تر به نظر می ‌رسد البته میزان درآمد نیز به نسبت کمتر است. شهر مادرید به عنوان پایتخت این کشور در رده 105م از کشورهای گران جهان قرار دارد. شرایط تحصیل در مدارس دولتی اسپانیا چه برای تابعان چه برای مهاجران مقیم در این کشور رایگان است. از سویی هزینه دانشگاه‌ها نیز در این کشور حدودا 2000 الی 5000 (یورو) است که در مقایسه به طور تقریبی یک دوم دیگر کشورها هزینه دارد. از نظر هزینه های درمان نیز اسپانیا از کشورهایی ست که بیمه درمانی رایگان دارد. البته هزینه زندگی در اسپانیا به میزان زیادی به سبک زندگی فرد بستگی دارد. با اینحال پس از تعیین واحد پول یورو درآمد در کشور اسپانیا تغییری نکرده است.