مهاجرت سرمایه گذاری در نروژ در صورت امکان بسیار ایده آل خواهد بود زیرا این کشوربرای کار و زندگی ایده آل است اما ورود سرمایه به نروژ مشکلاتی را بهمراه دارد. اگر سفری به نروژ داشته باشید مشاهده می کنید که خیلی از کمپانی ها یا شرکت ها در این کشور شعبه ای ندارند و یا چینی ها که در هر کشوری برای خود محله ای را با سرمایه گذاری بومی می کنند در نروژ اقدام به سرمایه گذاری نکرده اند البته این دلیل بر بدی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری نیست بلکه مالیات زیاد آن، دلیل این موضوع است. البته در سالیان اخیر تمهیداتی در خصوص سرمایه گذاری در نروژ و تسهیلات اعطایی برای مهاجران اندیشیده شده است.