با توجه به فرصت های موجود در منطقه از بهترین روش های مهاجرتی در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت سرمایه گذاری در عمان است. کشور عمان با دارا بودن سرمایه های عظیم نفتی و گازی و حضور شرکت های بزرگ جهان، فرودگاه ها، راه آهن، معادن غنی در سال های اخیر تبدیل به یکی از بهترین کشورها برای سرمایه گذاری شده است. از روش های رایج برای سرمایه گذاری در عمان تاسیس شرکت می‌باشد. همچنین افتتاح انواعی از دیگر شرکت ها چون سهامی خاص، مسئولیت محدود، شعبه‌ای از یک موسسه خارجی، سرمایه گذاری در بخش بهداشت درمان و آموزش از دیگر انواع مهاجرت سرمایه گذاری در کشور عمان می باشد.