مهاجرت سرمایه گذاری در دانمارک از راه های مختلفی برای خارجی ها امکان پذیر است که هرکدام آثار اقامت و تابعیتی متفاوتی را برای افراد به دنبال خواهد داشت. رایج ترین راه های مهاجرت سرمایه گذاری در دانمارک، خرید ملک، کارآفرینی و ثبت شرکت، خرید اوراق دولتی هستند. کشور دانمارک با دارا بودن رتبه بین المللی در شاخص سرمایه داری انتخاب مطمئنی خواهد بود.

اگر فردی راه خرید ملک در دانمارک را انتخاب نماید باید به اداره دادگستری کشور دانمارک اثبات نماید که قصد سکونت در این کشور را دارد که یکی از راه های اثبات ثبت نام فرزندان در مدارس این کشور می باشد و هزینه خرید خانه در دانمارک از 16500 تا 50000DKK (کرون دانمارک) متغیر است. یکی از روش های پر مخاطب سرمایه گذاری ایجاد مشاغل کوچک در این کشور می باشد که به تجارت نیمه وقت نیز معروف است مانند فریلنسرها و گردش مالی مورد نیاز برای در این نوع کسب کار نباید بیشتر از 50000DKK (کرون دانمارک) شود.