برخورداری از یک بازار کار داخلی بزرگ و سهولت دسترسی به مواد اولیه توانسته جذابیت مهاجرت سرمایه گذاری در برزیل را برای متقاضیان خارجی دوچندان کند. مهاجرت سرمایه گذاری در برزیل در سال 2009 الی 2011 رواج زیادی پیدا کرده است که این میزان پیشرفت در سال 2014 به میزان 23% کاهش داشته ولی همچنان برزیل بزرگ ترین کشور برای سرمایه گذاری خارجی است. سرمایه گذاری در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از ریسک بالایی برخوردار می باشد. شایان ذکر است که سرمایه گذار خارجی بایستی به میزان 50000$ (دلار) در این کشور سرمایه گذاری نموده. متقاضی خارجی می توانند از این طرق نسبت به اخذ اقامت دائم سپس تابعیت برزیل اقدام نماید.