مهاجرت پدیده ای است که از دیرباز همراه بشر بوده است و وی به منظور دستیابی به اهداف خود و پیشرفت، تن به این عمل نچندان ساده داده است. امروزه راه های متفاوتی برای خروج از کشور و اقامت در کشور دیگری وجود دارد اما بهانه اصلی ایرانی ها برای ورود به کشورهای مطرح دنیا در حال حاضر تحصیل است. متاسفانه باور عموم بر این است که مهاجرت امری نچندان دشوار و بسیار ساده است و هر فرد قادر خواهد بود به راحتی کشور مد نظر خود را برگزیند و در مسیر سفر گام بردارد اما حقیقت امر آن است که شرایط مهاجرتی هر فرد با فرد دیگر کاملا متفاوت است و باید در خصوص انتخاب مقصد دقت ویژه ای انجام پذیرد.