مهاجرت به سنت لوسیا به عنوان یکی از سریع ترین روش های مهاجرتی شناخته شده است، زیرا در کم تر از 6 ماه می توانبد پاسپورت ملی این کشور را دریافت نمایید. از طریق مهاجرت و اخذ اقامت در سنت لوسیا امکان سفر بدون نیاز به ویزا به بیش از 130 کشور جهان را خواهید داشت. در واقع چالش های اساسی در روند مهاجرت به سنت لوسیا شامل مراحلی از جمله فرآیند درخواست ویزا، کمبود مشاغل، هزینه اقامتگاه و زیرساخت های آموزشی می گردد. شرایط مهاجرت به سنت لوسیا همانند سایر کشورها یکسان است. همچنین افراد می توانند از طرق مختلفی برای مهاجرت به سنت لوسیا استفاده کنند.