متاسفانه بسیاری بر این باورند که مهاجرت کاری کانادا بسیار ساده است و شانس دریافت ویزای کاری برای همه یکسان و بالا خواهد بود. بر خلاف باورهای عمومی تنها افراد متخصص هستند که قادر خواهند بود از طریق سیستم امتیاز بندی مشخص شده در کشور کانادا به این کشور مهاجرت کنند. افرادی که در این کشور تحصیل نکرده اند، باید در یک رقابت نزدیک با متقاضیان دیگر قرار بگیرند و در صورتی که امتیاز بهتری بدست آورند، اقامت کانادا را برای خود و خانواده به ارمغان آورند. باید به این نکته اشاره داشت که بهترین امتیازات برای ورود به کانادا از این طریق را افرادی بدست خواهند آورد که حداکثر 32 ساله باشند، مدرک کارشناسی ارشد و سه سال سابقه کار مرتبط در اختیار داشته و همچنین مدرک زبان آیلتس با حداقل نمره 7.5 بدست آورده باشند.