مهاجرت کاری مجارستان برای کسانی که قصد دارند در این کشور و کشورهایی چون اتریش و آلمان موقعیت کاری بیابند فرصت خوبی به شمار می آید. فاصله بوداپست تا وین پایتخت اتریش با قطار یا حمل و نقل عمومی زمانی حداکثر دو الی سه ساعت را در پی خواهد داشت و هزینه انتقال نیز بسیار مقرون به صرفه است. افراد می توانند با توجه به حضور دانشجویان از سرتاسر دنیا در این کشور با ایجاد کسب و کارهای کوچک و دادن خدمات به قشر جوان برای خود اشتغال ایجاد نمایند.

همچنین این کشور برای افرادی که در زمینه آموزش، رشته های زیرمجموعه مهندسی و گردشگری فعال هستند محیط خوبی جهت مهاجرت کاری به شمار می آید. هرچند زبان مردم مجارستان مجاری می باشد اما افراد می توانند با زبان انگلیسی نیز در این کشور شاغل باشند. افراد پس از یافتن کارفرما و اقدام برای گرفتن ویزای‌ کاری راه ساده‌ای برای رسیدن به اقامت دارند. افراد با پرداخت منظم مالیات و اقامت کاری 3-4 سال در این کشور می توانند اقامت دائم دریافت کنند.