یکی از دلایل مهاجرت کاری بلژیک موقعیت این کشور در اتحادیه اروپا و همسایگی با کشورهایی چون هلند، آلمان، فرانسه، واحد پول € (یورو) و تنوع زبانی بالای آن است. برای گرفتن ویزای کاری این کشور در وهله اول باید کارفرما به مدت 3 ماه آگهی کار را در این کشور منتشر نماید در صورت نبودن نیروی کار مناسب به مدت 3 ماه در اتحادیه اروپا آگهی منتشر شود و اگر باز هم نیروی مناسبی یافت نشد از خارج از اتحادیه اروپا فردی را استخدام نماید.

به همین دلیل افراد برای مهاجرت و دریافت ویزای کاری بلژیک نیاز به پیشنهاد کاری دارند. ویزای کاری در بلژیک به 3 نوع مختلف صادر می گردد. مجوز کار نوع A با اعتبار نامحدود. که به افراد مهاجر اقامت به مدت 5 سال می دهد و برای همه نوع از کار قابل استفاده می باشد. مجوز کار نوع B که با اعتباری معادل 1 سال محدودیت در انتخاب کارفرما دارد. مجوز نوع C: که با اعتبار محدود 1 ساله است و قابل تمدید نمی باشد.