برای سفر به کشور کلمبیا جهت اهداف توریستی و کوتاه مدت و برنامه های کاری و بازدید از اقوام و آشنایان بایستی برای ویزای مسافرتی کلمبیا اقدام نمود. این ویزا اجازه اقامت موقت در این کشور را برای نهایتا 3 ماه به شهروندان خارجی البته بنا به نوع ملیت به آنها می دهد. برخی کشورها برای سفرهای کوتاه مدت به کلمبیا نیاز به اخذ ویزا ندارند. منتهی شهروندان ایرانی برای مسافرت به این کشور، نیاز به اخذ ویزای مسافرتی کلمبیا دارند. این ویزا فرصت بازدید از این کشور زیبای آمریکایی را به شهروندان ایرانی می دهد به شرطی که شرایط اخذ ویزا را فراهم سازند. شما برای دریافت ویزای این کشور بایستی حداقل یک پاسپورت با اعتبار 6 ماه داشته باشید. همچنین توانایی مالی و سابقه سفر از سایر شرایط مورد نیاز این ویزا می باشد.