ویزای مسافرتی کره جنوبی را می‌توان از سفارت این کشور در ایران در سه نوع مولتی، دبل و سینگل به دو صورت عادی و ویژه درخواست کرد. پاسپورت متقاضی برای درخواست ویزای مسافرتی کره جنوبی باید بیش از 7 ماه اعتبار داشته باشد. از دیگر موارد مورد نیاز ویزای توریستی این کشور بیانیه بانکی یا تمکن مالی است که نشان می دهد فرد از استطاعت مالی لازم جهت پوشش هزینه های سفر برخوردار است. فرد باید برای برگشت به ایران تعهد دهد تا احتمال پناهندگی متصور نباشد. فرد باید از 3 ماه قبل از سفر نسبت به شروع روند ویزا اقدام نماید. این ویزا به مدت 90 روز یا برای مدت زمان بیش از 90 روز صادر می گردد.