ویزای مسافرتی ژاپن یکی از جذاب ترین ویزاهای توریستی در جهان است چراکه فرهنگ خاص این کشور می تواند برای بسیاری یگانه و بی نظیر باشد.

افرادی که قصد مهاجرت به کشور ژاپن را دارند باید قبل از ورود به این کشور مجوز ورود به آن را از سفارت اخذ نمایند. ویزای مسافرتی ژاپن یک ویزای کوتاه مدت می باشد و باید اشاره داشت که منجر به اقامت دائم و پاسپورت نخواهد شد و فقط افراد به عنوان یک بازدید کننده می توانند وارد این کشور شوند. ویزای توریستی این کشور نهایتا برای مدت 90 روز یا کمتر برای متقاضیان صادر خواهد شد.