اخذ ویزای مسافرتی سوئیس فرصتی فوق العاده در خصوص بازدید از مناظر شگفت انگیز کوه های آلپ و دریاچه های کوهستانی تا شکلات های سوئیس محسوب می گردد. ارتباط نزدیک با رشته های کوه آلپ و سوار بر قطار در بالاترین ایستگاه راه آهن اروپا در سوئیس، در بالای Jungfraujoch در ارتفاع 3454 متری از سایر جذابیت های این کشور برای گردشگران بشمار می رود. این کشور بینظر در سال 2008 به عضویت شنگن درآمد. شرایط اخذ ویزای مسافرتی سوئیس همانند سایر کشورهای عضو شنگن می باشد. ویزای توریستی سوئیس بیشتر به منزله بازدید از اقوام و کشور، شرکت در دوره های کوتاه مدت و کنفراس ها برای متقاضیان صادر می گردد.