ویزای مسافرتی رومانی برای آن دسته از متقاضیان صادر می گردد که علاقه مند به دیدار با فرد خاصی در این کشور یا دیدن این کشور به عنوان توریست هستند. در واقع بنا بر این مضمون دو نوع ویزای کوتاه مدت مسافرتی برای افراد در کشورهای ثالت برای سفر به رومانی صادر می گردد یک نوع از این ویزا ملقب به ویزای بازدید (C/VV) رومانی است که با استفاده از دعوتنامه‌ تابعان یا مقیمان در رومانی صادر می‌گردد. ویزای نوع دوم ویزای گردشگری (C/TU) رومانی ست که به هدف گردشگری صادر می‌شود. اعتبار هر دو نوع ویزا برای یک دوره 3 ماهه یک بار ورود است.