ویزای مسافرتی دومنیکا یک راه ورود به خاک این کشور می باشد و مناسب تفریح، بازدید و گردشگری است و منجر به اخذ کارت اقامت دائم این کشور برای نمی شود. اخذ ویزای مسافرتی دومنیکا با تکمیل فرم درخواست ویزای توریستی به صورت آنلاین، مدارک هویتی، پاسپورت، تمکن مالی، انگیزه نامه، استاد مدارک دال بر برگشت فرد، بلیط رفت و برگشت و دعوت نامه در صورت وجود امکان پذیر است. انواع ویزای مسافرتی این کشور عبارتند از: ویزای بازدید خانواده، ویزای دیدارکاری یا کارآفرینی، ویزای تحقیق و پژوهش، فرصت مطالعاتی، اهداف فرهنگی یا ورزشی، ویزای درمانی. کلیه مدارک متقاضی بید در اختیر سفارت این کشور قرار گیرد تا این مقام مسئول در خصوص اعطای ویزا تصمیم گیری کند.