درخواست ویزای مسافرتی بلغارستان هر ساله از سوی شهروندان ایرانی به سفارتخانه این کشور ارائه می گردد. به خصوص از سال 2005 که کشور بلغارستان به اتحادیه اروپا پیوست. این کشور به جهت مناطق زیبای توریستی و اماکن تفریحی جذاب و البته هزینه های پایین مورد توجه شهروندان خارجی برای سفرهای توریستی می باشد. این کشور در جنوب شرقی اتحادیه اروپا واقع شده و از لحاظ آب و هوایی نیز شرایط مطبوعی دارد. برای سفر به این کشور شهروندان ایرانی نیاز به اخذ ویزا خواهند داشت. وارنا یکی از شهرهای بندری و زیبایی این کشور می باشد که نقش مهمی در اقتصاد گردشگری در بلغارستان دارد. ویزای مسافرتی بلغارستان به منظور سفرهای گردشگری بیشتر مورد توجه شهروندان ایرانی است.