ویزای مسافرتی بلاروس مورد توجه افرادی است که به دنبال یک مسافرت توریستی ارزان قیمت و مقرون به صرفه در یک کشور خوش منظره می گردند. ویزاهای توریستی بلاروس در سه قالب B، C و D صادر می شود. ویزای نوع B یک سال اعتبار دارد و فردی که از طریق ترانزیت نوع B وارد بلاروس می شود، فقط 48 ساعت فرصت دارد که خاک این کشور را ترک کند. ویزای کوتاه مدت نوع C 90 روز اعتبار دارد. مناسب ترین نوع ویزا برای مسافرت توریستی به بلاروس، دریافت همین ویزا است و محدودیتی در ورود و خروج در طول این 90 روز وجود ندارد. تکمیل فرم درخواست، امضای فرم، گذرنامه، یک قطعه عکس، بیمه خدمات درمانی و مدارک پشتیبانی از مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای مسافرتی بلاروس است.