افراد برای سفر به کشورهای حوزه شنگن نیاز به اخذ ویزا دارند مرسوم ترین ویزایی که برای گردش و بازدید به اتریش درخواست می شود همان ویزای مسافرتی اتریش است. این ویزا را می توان به بهانه بازدید از آشنایان یا اقوام و یا سفر توریستی به این کشور و یا سفرهای کوتاه مدت کاری درخواست نمود. مهمترین شاخصه برای اخذ ویزای مسافرتی اتریش داشتن مدرکی برای دلیل سفر به آن کشور است. مثلا اگر شما به جهت بازدید از یک اقوام به آنجا قصد سفر دارید بایستی از آن شخص دعوتنامه دریافت نمائید. حداکثر اعتبار این ویزای 3 یا 90 روز است.