شرایط هند برای زندگی از آنجایی که اقتصاد آن در حال رشد است و پنجمین کشور ثروتمند دنیا و دومین کشور ثروتمند آسیای میانه و غرب آسیا بشمار می آید، مناسب است. پایتخت این کشور، شهر دهلی نو و بزرگترین شهر آن بمبئی است که شرایط زندگی در این دو شهر در کشور هند، برای ایرانیان مهیاتر است. واحد پول این کشور روپیه است. شرایط هند از لحاظ هزینه زندگی به این گونه است که می توان گفت تقریبا 58% پایین تر از ایران است. در دهلی نو میانگین اجاره مسکن به طور ماهیانه به 223.94$ (دلار)، هزینه خرید لباس 172.51$ (دلار)، هزینه خورد و خوراک 40.07$ (دلار) و هزینه حمل و نقل عمومی 14.27$ (دلار) می باشد.