از عواملی که شرایط هلند را در زمینه هزینه زندگی و تحصیل و مسکن تعیین می کند سبک زندگی فرد، نوع اقامت و شهری است که برای اقامت انتخاب می کند. برای مثال زندگی در شهر آمستردام به مراتب هزینه بیشتری نسبت به دیگر شهرهای این کشور در بر دارد. هزینه های زندگی در هلند به نوعی بیشتر از هزینه های زندگی در پاریس می باشد. از بالاترین هزینه ها در هلند هزینه مسکن می‌باشد که فرد به طور حدودی ماهیانه 700€ (یورو) باید بابت اجاره مسکن مستقل پرداخت نماید. باید به این نکته اشاره داشت که شرایط زندگی در هلند با برخی دیگر از کشورهای اروپایی متفاوت است و هزینه زندگی در این کشور به مراتب بیشتر است.