شرایط عمان این روزها برای مهاجرت و زندگی بخصوص برای ایرانیان حائز اهمیت است زیرا یکی از پیشرفته ترین کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال های اخیر شناخته می شود. البته شرایط ورود به عمان در سال های اخیر با توجه به روابط منفی دیپلماتیک میان کشورهای عربی و ایران کمی با سختی مواجه است. پایتخت کشور عمران، شهر مسقط است و هزینه زندگی در این شهر نسبت به شهرهای دیگر بیشتر است. به طور میانگین هزینه زندگی در عمان ماهیانه 1500$ (دلار) می باشد که بخش عظیمی از این هزینه مربوط به اجاره مسکن است. نکته مهمی که مهاجران به این کشور در باب هزینه ها باید بدانند این است که بیمه ای جهت پوشش خدمات درمانی خارجیان به آن ها تعلق نمی گیرد.