براساس اطلاعات مهاجرتی و سیستم امتیازبندی کاری شرایط در آفریقای جنوبی برای کار در رشته‌ های مهندسی بسیار مناسب تر از سایرین است. آفریقای جنوبی با بهره‌مندی از طبیعت زیبا و سرسبز، انگلیسی زبان بودن غالب جمعیت، فرصت های شغلی بی شمار می‌تواند یکی از بهترین مقاصد برای مهاجرت باشد. ویزای کاری آفریقای جنوبی از نوع جستجوی کار بوده فرصت خوبی برای افراد زیر 45 سال جویای کار است. از دیگر روش های مهاجرت به آفریقای جنوبی می‌توان به فرصت سرمایه گذاری و تحصیل در دوره های زبان اشاره کرد، که هریک شرایط خاص خود را می‌طلبد. در حال حاضر از نظر کاری، این کشور با مشکل بیکاری روبروست اما نیروی کار متخصص می تواند به کاریابی در این کشور امیدوار باشد. میزان درآمد نیروی کار خارجی در این کشور با سطح هزینه های او همخوانی نسبی دارد.