اطلاع از هزینه زندگی در آرژانتین برای مهاجرت بخصوص برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا بسیار ارزشمند است زیرا این کشور از لحاظ اقتصادی توانسته است در رده سوم جهانی قرار گیرد. اقتصاد این کشور بر پایه صادرات محصولات کشاورزی و غلات استوار است. افرادی که به طرق مختلف (قانونی) به این کشور مهاجرت می کنند، می توانند از شرایط و مزایای بسیار خوبی برای زندگی در این کشور بهره مند گردند. به طور مثال می توانند ملک خریداری کرده و حتی از وام های بانکی با سود کم برخوردار شوند. از طرفی از حق کار در این کشور برخوردار شده و حتی امکان تجارت با سایر نقاط جهان را دارند. در نهایت می توان یکی از مناسب ترین شرایط آرژانتین را با اخذ پاسپورت این کشور برای خود ایجاد کرد.