مهاجرت سرمایه گذاری در کانادا مورد توجه بسیاری از سرمایه داران، بخصوص سرمایه داران ایرانی قرار گرفته است زیرا بدین وسیله می توانند پیشرفت مالی حاصل کنند. از لحاظ معیارهای اجتماعی و اقتصادی کشور کانادا همیشه به عنوان بهترین کشور برای زندگی و سرمایه گذاری شناخته می شود. سرمایه گذاری در کبک با حداقل سرمایه 1.200.000$ (دلار) از سال 2018 به بعد بسیار مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است زیرا به وسیله آن حتی می توان برای اخذ اقامت دائم خانواده نیز پس از گذشت مدت 1 تا 2 سال اقدام کرد.بری مهاجرت به کشور کاناداد و امر سرمایه گذاری در این داشتن حداقل 18 سال سن و داشتن 2 سال تجربه کاری در طول 5 سال اخیر الزامی می باشد.