ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آفریقای جنوبی بسیار پرطرفدار است زیرا این کشور غنی و سرشار از منابع طبیعی، موقعیت های شغلی برای نیروی کار ماهر دارد. در میان روش های مهاجرتی در حال حاضر ورود از طریق ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آفریقای جنوبی برای سرمایه گذار خارجی از روش های کارآمد محسوب می گردد. ثبت شرکت و یا تاسیس استارت آپ ها به خصوص در زمینه های سلامت، فناوری اطلاعات و صنایع دستی بسیار موفق خواهند بود. یکی از مهمترین نیازمندی ها برای ثبت شرکت در آفریقای جنوبی، تامین حداقل هزینه موردنیاز برای این امر است که تقریبا 5.000.000ZAR (راند) درنظر گرفته شده است. ثبت شرکت به 2 نوع غیرانتفاعی و یا انتفاعی می تواند شکل گیرد و با دو ماهیت شرکت تابعه و یا شرکت خارجی مشغول به کار گردد.