مهاجرت سرمایه گذاری در فرانسه یکی از راه های قانونی و قدرتمند برای ورود به این کشور است که با توجه به شرایط آن جمعیت قابل توجهی را به خود جلب کرده است. البته اخذ ویزای سرمایه گذاری در هر کدام از این مسیرها نیاز به شرایط و مدارک خاص خود دارد. اینکه شما بتوانید با چه میزان سرمایه ای برای خرید ملک اقدام نمائید و یا برای ایجاد یک شرکت نیاز به اخذ چه مجوزهایی از مراجع این کشور می باشد. همچنین مهاجرت با اخذ ویزای همراه برای اعضای خانواده و اخذ اقامت برای همسر و فرزندان زیر 18 سال می تواند از طریق سرمایه گذاری در فرانسه نیز برای شهروندان خارجی رقم بخورد. پروسه خرید ملک در این کشور نیز به ازای اعضای خانواده بایستی به میزان متراژ مشخصی خریداری گردد.