مهاجرت سرمایه گذاری در بلاروس برای افرادی مناسب است که به این کشور جهت زندگی علاقمند هستند و می خواهند با سرمایه گذاری در آن اقامت بلاروس را نیز بدست آورند. بلاروس یکی از کشورهای عضو اتحادیه جماهیر شوروی سابق است که بعد از فروپاشی این اتحادیه با اعلام استقلال در سال های اخیر رو به پیشرفت نهاد. یکی از بهترین و متداول ترین روش های مهاجرت و سرمایه گذاری در این کشور روش خرید ملک است. از مزایای سرمایه گذاری در بلاروس می توان به مواردی چون موقعیت جغرافیایی خوب این کشور و دسترسی به بازارهای کشورهای اطراف بلاروس، تسهیلات سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی اشاره کرد.

اخذ اقامت کشور بلاروس از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک

اخذ اقامت کشور بلاروس از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک

اخذ اقامت کشور بلاروس از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک، روشی مطمئن برای حضور در این کشور به خصوص برای متقاضیان خارجی بوده است. انتخاب بل...

ادامه مطلب