مهاجرت سرمایه گذاری در آلمان به دلیل اقتصاد قوی و با ثبات این کشور و همچنین وجود امنیت مالی، برای سرمایه گذاران ایرانی گزینه مناسبی در اروپا محسوب می گردد. در حال حاضر گزینه مهاجرت سرمایه گذاری در آلمان در کنار روش های تحصیلی و کاری، راهی امن و سریع برای ورود به این کشور محسوب می گردد. برای سرمایه گذاری در آلمان، حداقل مبالغ معقولی برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است که مبلغ 25000€ (یورو) است. البته در کنار آن ارائه مدرک تحصیلی معتبر و درصورت عدم وجود، ارائه مدرک B2 زبان الزامی است. در بحث سرمایه گذاری، ثبت شرکت و کارآفرینی در کشور آلمان ارائه یک بیزینس پلن قوی که حداقل تا 3 سال آینده را در برنامه ریزی خود گنجانده باشد نیاز می باشد. از مزایای سرمایه گذاری می توان به ویزای همراه همزمان اشاره کرد.