مهاجرت سرمایه گذاری در چین به اخذ ویزا برای نفر اصلی، همسر و فرزندان زیر 18 سال منجر می شود و از این طریق امکان اقامت دائم این کشور برای افراد فراهم می آید. کشور چین در حال حاضر یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان را دارد. سرمایه گذار خارجی باید مبلغی بالغ بر 500.000$ (دلار آمریکا) در بخش های تعیین شده از سوی دولت جمهوری خلق چین سرمایه گذاری کند یا در یکی از نواحی غربی چین، مبلغی بالغ بر 500.000$ (دلار آمریکا) سرمایه گذاری کند.

مهاجرت و سرمایه گذاری در بخش های مرکزی چین نیز یکی روش های سرمایه گذاری در این کشور است. حداقل میزان سرمایه گذاری در بخش های مرکزی چین، چیزی در حدود 1.000.000$ (دلار آمریکا) خواهد بود. سرمایه گذاری در خارج از این سه حالت، صرفا زمانی منجر به دریافت ویزای سرمایه گذاری می شود که بالغ بر 2.000.000$ (دلار آمریکا) باشد.