مهاجرت به کشور موناکو امری بسیار دشوار است چراکه این کشور کوچک در حقیقت شهری در جنوب فرانسه است و سیستم سیاسی خاص خود را دارد. با همه این تفاسیر تمایل به مهاجرت به کشور موناکو نیز بسیار محدود است. رابطه موناکو با فرانسه را می توان به نوعی به رابطه کشور هنگ کنگ با چین تشبیه کرد. در حقیقت موناکو قلب تپنده اقتصادی در جنوب فرانسه است و بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی و شرط بندی در این کشور واقع شده اند. در حال حاضر تحصیل و سرمایه گذاری در موناکو را می توان به عنوان بهترین راه های ورود به این کشور برشمرد.