معمولا افرادی که به دنبال مهاجرت به کشور قبرس هستند، هدف آنها همان جمهوری قبرس یا بخش شمالی این کشور می باشد که در سال 2008 به عضویت اتحادیه اروپا پیوست. قبرس از جمله کشورهایی می باشد که به جهت مهاجرت سرمایه گذاری مورد علاقه متقاضیان قرار گرفته است. شهروندان ایرانی می توانند با خرید ملک و یا ایجاد سرمایه گذاری در صندوق های دولتی در کشور قبرس به اقامت قبرس و سپس اقامت اتحادیه اروپا برسند. صنعت توریسم محرک اصلی رشد اقتصاد در این کشور محسوب می گردد که سالانه مورد استقبال گردشگران زیادی حتی از اتحادیه اروپا قرار می گیرد. نرخ مالیات پائین در این کشور توانسته استقبال سرمایه گذاران خارجی را در خصوص انتقال شرکت و سرمایه خود به کشور قبرس دوچندان نماید.