متقاضیان و اتباع خارجی می توانند از روش های متعددی برای مهاجرت به اروگوئه استفاده نمایند. در واقع مهاجرت به اروگوئه می تواند تحت شرایط متفاوتی برای هر کدام روش ها با توجه به شرایط عمومی متقاضی صورت پذیرد. متقاضیان پس از انتخاب روش مورد نظر و بررسی آن می توانند به کمک وکلا موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت، اقدام به مهاجرت قانونی نمایند. شایان ذکر است که متقاضیان بایستی تمامی جوانب مهاجرت را رعایت کنند تا مورد پذیرش کشور اروگوئه قرار گیرند. لذا مهاجرت به اروگوئه مستلزم اخذ پذیرش و قواعد مهاجرتی می باشد.