مهاجرت کاری پرتغال برای افرادی امکان پذیر است که بتوانند از سوی یک شرکت یا موسسه یا کارفرما در داخل این کشور، دعوتنامه کاری دریافت کنند. ویزای کاری پرتغال، به دریافت اقامت موقت این کشور منجر می شود و پس از طی یک دوره 5 ساله، افراد در صورت داشتن شرایط می توانند برای اقامت دائم این کشور اقدام کنند. ویزای کار پرتغال در 2 قالب کوتاه مدت و بلند مدت صادر می شود. ویزای کاری کوتاه مدت پرتغال کمتر از 6 ماه است و ویزای کاری بلند مدت پرتغال، بیش از 6 ماه است.

در کنار این ویزاها، مجوز اقامت کارگران هم وجود دارد که برای کارگران در نظر گرفته می شود و یک سال اعتبار دارد و تا 5 سال دیگر، امکان تمدید دارد. عکس پاسپورتی، پاسپورت و کپی ویزاهای قبلی خود، جزئیات رزرو بلیط هواپیما، مدارک بیمه پزشکی که نشان دهد هزینه ها را تا مبلغ 30 هزار یورو پوشش می دهد، مدارک مربوط به محل اقامت در پرتغال و قرارداد استخدام بین شما و کارفرما از جمله مدارکی است که در کنار فرم درخواست ویزای کاری برای مهاجرت به پرتغال باید تهیه شود.