به منظور مهاجرت کاری انگلستان، دریافت ویزایی تحت عنوان Tier 2 الزامی است و پیش شرط آن، دریافت پیشنهاد کاری از یک موسسه یا شرکت انگلیسی است. بسیاری از شرکت های چند ملیتی مستقر در انگلستان که قصد همکاری با نیروهای کاری خبره در خارج از کشور را داشته باشند، از این طریق می توانند اقدام کنند. متقاضیانی که تحصیلات خود را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انگلیس به اتمام رسانده باشند، موقعیت مناسب تری برای دریافت اجازه کار در این کشور خواهند داشت.

فارغ التحصیلان انگلیس، فرجه ای برای پیدا کردن کار در این کشور به دست می آورند که تحت عنوان ویزای Tier 4 انجام می پذیرد. مهم ترین پیش شرط مهاجرت کاری و دریافت ویزای انگلستان، داشتن حامی یا اسپانسر در این کشور است. فرایند دریافت ویزای کاری انگلستان با داشتن اسپانسر، بین 2 تا 9 ماه طول می کشد. افرادی که اقامت کاری کشور انگلیس را داشته باشند، می تواند در بازه زمانی 2 تا 5 سال، برای اقامت دائم این کشور اقدام کنند.