متقاضیان برای دریافت ویزای مسافرتی پرتغال باید با توجه به عضویت این کشور در حوزه شنگن، برای دریافت ویزای شنگن اقدام نمایند. افراد باید با توجه به هدف خود از سفر نوع ویزای خود را انتخاب نمایند. ویزاهایی که متقاضی می تواند انتخاب نماید چهار نوع می باشد: بازدید از افراد خانواده، گردشگری، شرکت در همایش یا سمینار و تجاری. فارغ از مدارک هویتی لازم و پر کردن فرم های مربوط به درخواست ویزای مسافرتی پرتغال از موارد مهم برای درخواست ویزای این کشور مدارکی ست که ثابت کند شما پس از مسافرت به این کشور قصد بازگشت به کشور مبدا را دارید. ویزای توریستی کشور پرتغال دارای اعتبار 30 روزه است.