شرایط مالزی برای مهاجرت با گذشته تفاوت کرده است به این خاطر که در قدیم الایام مالزی برای ایرانیانی که قصد مهاجرت داشتند کشور نسبتا خوبی محسوب می شد. زیرا از طریق حضور در این کشور بعد از مدتی برای عزیمت به کشورهای ایده آلی چون کانادا و استرالیا اقدام می کردند. و یا دانشجویانی که قصد تحصیل داشتند این کشور را به عنوان مقصد تحصیلی خود انتخاب می نمودند. اما شاید بزرگترین عیب آن این است که از مالزی نمی توان اقامت دائم اخذ نمود. در ضمن هزینه های زندگی یک نفر در مالزی در حدود 750 تا 1000$ (دلار) در ماه خواهد بود که با نوسانات نرخ ارز شاید دیگر چندان ارزان نباشد. شاید به همین دلیل است که در سال های اخیر شرایط و بحث در مورد مهاجرت به کشور مالزی کمرنگ شده است و دیگر خواهان زیادی ندارد.