شرایط و هزینه زندگی در امارات را به یک گزینه لوکس برای زندگی تبدیل کرده است که هر ساله شاهد افزایش آمار مهاجرین به این کشور با شکوه هستیم. فرصت های سرمایه گذاری و کاری در این کشور بسیار فراهم بوده و توانسته سالانه ذهن افراد زیادی را به سمت خود سوق دهد. اقتصاد در امارات نقش بسزایی در شرایط امارات برای زندگی بر عهده دارد که حاکی از درآمد مطلوب سالانه می باشد. هزینه های زندگی در این کشور باشکوه ارتباط مستقیمی با سبک زندگی شخصی دارد که به میزان 3.500 الی 8.300AED (درهم امارات) در ماه می باشد. شایان ذکر است که این کشور صرفا به اتباع خارجی اقامت های بلند مدت می دهد که سال به سال در صورت انجام تعهدات امکان تمدید اقامت می باشد.