اقتصاد آزاد و روبه رشد، امکان رقابت فرصت های بسیار برای سرمایه گذاران از دلایل سوق یافتن افراد به مهاجرت سرمایه گذاری در آرژانتین بوده است. بخش صنعت، نفت و گاز و تولید از بخش های مناسب سرمایه گذاری در این کشور است که مورد حمایت دولت آرژانتین نیز قرار گرفته است. دولت این کشور چند سالی است که در تکاپوی جذب سرمایه گذاران خارجی است و به همین دلیل خدمات و حمایت خوبی به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

به طور مثال توسعه زیرساخت های اتباطی بر بستر اینترنت که خود نقش بسزایی در تامین سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی داشته است. از دیگر موارد حمایتی تامین امنیت سرمایه است. البته عده ای از کارشناسان معتقدند که سرمایه گذاری در آرژانتین تا حدود زیادی تحت تاثیر مسائل سیاسی جاری در این کشور است. اشخاص برای اقدام به مهاجرت سرمایه گذاری در آرژانتین باید علاوه بر ارائه مدارک هویتی و تحصیلی، میزان تمکن مالی خود را اثبات نمایند.