مهاجرت به کره جنوبی به دلیل شرایط خاص این کشور، کمتر مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است اما این کشور برای بسیاری همچنان جذابیت هایی دارد. تحصیل در کشور کره جنوبی به عنوان یکی از روش های ورود به شرق آسیا، به زبان انگلیسی نیز امکان پذیر است اما محدودیت های فراوانی در این زمینه وجود دارد. یکی از نکاتی که در رابطه با مهاجرت به کره جنوبی و شرق آسیا باید به آن توجه داشت، هزینه های بالای زندگی در این کشورهاست. یکی دیگر از راه های رایج مهاجرت به شرق اروپا در اختیار داشتن تخصص کاری است که می تواند به افراد این فرصت را بدهد که بعنوان نیروی کار وارد کره شوند.